Шари

Рівненська область

Розділ

Містобудівна документація

Тип даних

Будівельні паспорти

Розпорядження

Рівненьська міська рада

Контакт

тел. +38 (011) 245-89-87

Середній NDVI дерев за 2018 рік

{
 "layer_id": "1972558566661293852",
 "layer_name": "Середній NDVI дерев за 2018 рік",
 "layer_srid": null,
 "layer_type": 2,
 "geom_service_type": 5,
 "enabled": false,
 "metadata": {
  "theme": [
   "95336"
  ],
  "code": null,
  "srid": null,
  "identifier": {
   "ua": {
    "id": "1972582951430391710",
    "lang": "ua",
    "title": "Нормалізований відносний індекс рослинності",
    "producer": null,
    "abstract": "Розроблено на замовлення Ради реформ Рівного та громадської ініціативи з озеленення Сад історій",
    "lineage": "",
    "conformity": ""
   }
  },
  "spatialResolution": [],
  "resourceLocator": [
   {
    "id": "1972582718168369051",
    "linkage": "https://uk.wikipedia.org/wiki/NDVI"
   }
  ],
  "temporal": [
   {
    "id": "1972582833679501213",
    "dateType": "publication",
    "date": "Tue, 05 Feb 2019 12:36:58 GMT"
   }
  ]
 },
 "setting": {
  "carto": {
   "css": "#al_45753_48375 {\n  polygon-fill: #ce0000;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_48375_50998 {\n  polygon-fill: #db0000;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_50998_53620 {\n  polygon-fill: #e90000;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_53620_56243 {\n  polygon-fill: #f60000;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_56243_58865 {\n  polygon-fill: #f80a00;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_58865_61487 {\n  polygon-fill: #e62500;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_61487_64110 {\n  polygon-fill: #d54000;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_64110_66732 {\n  polygon-fill: #c35b00;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_66732_69354 {\n  polygon-fill: #b27600;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_69354_71977 {\n  polygon-fill: #a19100;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_71977_74599 {\n  polygon-fill: #61ec00;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_74599_77222 {\n  polygon-fill: #32a800;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}\n\n#al_77222_79844 {\n  polygon-fill: #083d00;\n  line-color: #ffffff;\n  line-width: 0.3;\n}",
   "map": [],
   "data": [
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 0,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.45753 and NDVI2018s < 0.48375) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_45753_48375",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 1,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.48375 and NDVI2018s < 0.50998) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_48375_50998",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 2,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.50998 and NDVI2018s < 0.53620) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_50998_53620",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972568200289716023",
     "crs": "4326",
     "edit": 3,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.53620 and NDVI2018s < 0.56243) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_53620_56243",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972569255106840383",
     "crs": "4326",
     "edit": 4,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.56243 and NDVI2018s < 0.58865) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_56243_58865",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972570612752713542",
     "crs": "4326",
     "edit": 5,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.58865 and NDVI2018s < 0.61487) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_58865_61487",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972571750508005195",
     "crs": "4326",
     "edit": 6,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.61487 and NDVI2018s < 0.64110) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_61487_64110",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972573361900881748",
     "crs": "4326",
     "edit": 7,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.64110 and NDVI2018s < 0.66732) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_64110_66732",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972575286566324066",
     "crs": "4326",
     "edit": 8,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.66732 and NDVI2018s < 0.69354) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_66732_69354",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972576359142131558",
     "crs": "4326",
     "edit": 9,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.69354 and NDVI2018s < 0.71977) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_69354_71977",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972577559560324972",
     "crs": "4326",
     "edit": 10,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.71977 and NDVI2018s < 0.74599) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_71977_74599",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972578791351912310",
     "crs": "4326",
     "edit": 11,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.74599 and NDVI2018s < 0.77222) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_74599_77222",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1972579964054144899",
     "crs": "4326",
     "edit": 12,
     "query": "(SELECT gid, NDVI2018s, geom FROM data_user.analysis where NDVI2018s > 0.77222 and NDVI2018s < 0.79844) as data",
     "disabled": false,
     "id_column": null,
     "parent_id": "1972558566661293852",
     "name_layer": "al_77222_79844",
     "geom_column": "geom",
     "utf_grid_column": null,
     "raster_file_path": null
    }
   ]
  },
  "popup": "",
  "digZoom": null,
  "maxZoom": null,
  "minZoom": null,
  "progrid": null,
  "function": [],
  "clusterRad": null,
  "clusterSum": null,
  "clusterZoom": null,
  "geom_column": "geom",
  "project_file": "carto_1972558566661293852",
  "list_template": null,
  "view_template": "ndvi_2018.t",
  "cache_disabled": false,
  "pk": "gid",
  "address_column": null,
  "date_column": null,
  "heat_map_column": null,
  "utf_grid_column": false,
  "setting_cart_layer": null,
  "access_with_admin_only": false
 },
 "geometry_style": {
  "icon": null,
  "fillColor": null
 },
 "cdate": "2019-02-05T11:48:47.048",
 "layer_source": 1,
 "relevance_date": "2019-02-05",
 "layer_status": null,
 "uid": "12488865308683374",
 "geom_bound": null,
 "layer_autor": null,
 "editor_date": "2022-02-28T09:05:52",
 "editor_id": "12488865308683374",
 "module": null,
 "tags": [
  "NDVI"
 ],
 "layer_table": "data_user.analysis",
 "layer_query": "1=1",
 "title_column": "ndvi2018s",
 "layer_url": "/map/tilecache/cadastre/dbname/rastr_mbk",
 "sub_layers": null,
 "layer_group_type": "1662428157753427740",
 "image": null,
 "ver": null,
 "group_list": null,
 "searchable": false,
 "ord": null,
 "last_edit_person": null,
 "last_edit_date": null,
 "edit_reason": null,
 "user_data": null,
 "parent_id": null,
 "files": {
  "doc": {
   "f12619034933280276": "",
   "f12619037616586262": "",
   "f12619040537918999": "",
   "f12641889299414656": ""
  }
 },
 "label_column": null,
 "isadmin": true,
 "download_possible": null,
 "visual_possible": null,
 "url_template": null,
 "matadata_id": null,
 "metadata_id": null,
 "localization": ,
 "yaml": null,
 "dataset": null,
 "style": null,
 "generalization": null,
 "cartocss": null,
 "data_set_id": null,
 "simplify_id": null,
 "multi_url": null,
 "dataset_id": null,
 "id": "1972558566661293852",
 "template": "act_city_item",
 "model": "feature_ir.fc_map_layer",
 "alias_key": "1972558566661293852",
 "alias": "act_city_item/1972558566661293852",
 "alias_base": "act_city_item",
 "_lang": "ua"
}

!! It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. !!

ІУ 165170311858
Проектувальник Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС-ТЕХНОБУД"; м.Київ
Авторський нагляд 31059394 ТОВ "Бюро інвестиційних проектів-проектний менеджмент"
Підрядник Григорова Тетяна Геннадіївна
Інформація про земельну ділянку договір оренди 82-6-00666 2012-08-23

Файли

image PDF 23 kb 22.11.2015 Завантажити
image XML 311 kb 03.07.2017 Завантажити

Дати

Створено !! 02.10.2017
Останні зміни !! 02.10.2017

Зв'яжіться з нами

Управління містобудування та архітектури Рівненської міської ради

вул. Казимира Любомирського, 6, м. Рівне,

Україна, 33028

Телефон: +38 (0362) 620-411

Email: umiarx@gmail.com

Напишіть нам на пошту

Abo підпишіться на нас в соцмережах

© 2017 Softpro
Всі права захищено. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради та охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове!